Zimbabwe, Africa
Kelvin Hazangwi

Kelvin Hazangwi

“A global norm on violence against women is urgently needed to allow global citizens and countries to have a shared understanding of the urgent desire to address violence against women. It’s a global binding commitment, which provides a higher standard of check and balances, accountability framework and it mobilizes and binds everyone on the need to end violence against women.”
(Shona Language) “Nyika dzepasi rose dzikawirirana pazvisungo kan chisungo chokupedza mhirizhonga kumadzidzai, zvinoita kuti pave nema tanho, uye nekunzwisisa kune nyika imwe neimwe pazvirongwa zvekupedza mhirizhonga.”

All Members